menu dblex
ha beslutssvårigheter
verb
vackla
vara villrådig
tveka
vara hit och dit
vara odeciderad
inte kunna ta i ställning till

Alla synonymer går att klicka på.