menu dblex
ha avsedd verkan
verb
ta skruv

Alla synonymer går att klicka på.