menu dblex
ha att skaffa med
verb
befatta sig med
ha att göra med
syssla med
ta befattning med
sköta

Alla synonymer går att klicka på.