menu dblex
hötapp
substantiv
knippa
fång

Alla synonymer går att klicka på.