menu dblex
höstlik
adjektiv
dyster
kulen

Alla synonymer går att klicka på.