menu dblex
hösta
verb
bärga
inhösta
skörda

Alla synonymer går att klicka på.