menu dblex
hörnsten
substantiv
stöd
stöttepelare
stöttepinne
grundval
stödjepelare
bas
förankring
förutsättning
väsentlig del

Alla synonymer går att klicka på.