menu dblex
höjning
substantiv
stegring
ökning
förbättring
uppgång
förhöjning
tillväxt
höjd
stigning
förstärkning
förädling
I uttryck
höjning av penningvärdet

Alla synonymer går att klicka på.