menu dblex
högtidligen öppna
verb
inviga

Alla synonymer går att klicka på.