menu dblex
högt stående
adjektiv
utvecklad

Alla synonymer går att klicka på.