menu dblex
högsta statsorganen
substantiv
statsmakterna

Alla synonymer går att klicka på.