menu dblex
högsta sovjet
substantiv
riksdag

Alla synonymer går att klicka på.