menu dblex
högsta makt
substantiv
suveränitet

Alla synonymer går att klicka på.