menu dblex
högre verklighet
substantiv
idé

Alla synonymer går att klicka på.