menu dblex
högljutt skräna
verb
domdera

Alla synonymer går att klicka på.