menu dblex
högkvarter
substantiv
huvudkvarter
säte
central ledning
generalitet
generalstab
huvudcentrum
kommando
stab
överbefäl

Alla synonymer går att klicka på.