menu dblex
håva in
verb
insamla
inkassera
förtjäna
raka in
svepa in
ta hem

Alla synonymer går att klicka på.