menu dblex
hårresande
adjektiv
hemsk
fasaväckande
skakande
förskräcklig
hisklig
ohygglig
gruvlig

Alla synonymer går att klicka på.