menu dblex
hårduppfostra
verb
dressera

Alla synonymer går att klicka på.