menu dblex
hånande
adjektiv
gäckande
hånfull
sarkastisk

Alla synonymer går att klicka på.