menu dblex
hållpunkt
substantiv
fäste
fast punkt
stöd
stödjepunkt
utgångspunkt
uppslagsända
något att hålla sig till
tumregel
I uttryck
fast hållpunkt

Alla synonymer går att klicka på.