menu dblex
hållfasthet
substantiv
motståndskraft
fasthet
styrka
I uttryck
avtagande hållfasthet

Alla synonymer går att klicka på.