menu dblex
hålla vid liv
verb
upprätthålla
vidmakthålla

Alla synonymer går att klicka på.