menu dblex
hålla sig ifrån
verb
hålla sig borta från
undvika
sky
undandra sig
undfly
hålla fingrarna från fatet
låta bli

Alla synonymer går att klicka på.