menu dblex
hålla sig i styr
verb
behärska sig
bärga sig
styra sig
vara lugn

Alla synonymer går att klicka på.