menu dblex
hålla med om
verb
gå med på
gilla
instämma i
instämma
ge sitt bifall åt

Alla synonymer går att klicka på.