menu dblex
hålla inne med
verb
förtiga
dölja
hemlighålla
tiga med
behålla för sig själv
hymla
klämma på
spara

Alla synonymer går att klicka på.