menu dblex
hålla inne
verb
hejda
hålla tillbaka
stanna
hindra
hålla in
kvarhålla
tygla
hejda sig
tystna
upphöra
avbryta sig
hålla upp

Alla synonymer går att klicka på.