menu dblex
hålla idéns fana högt
verb
offra sig för sin övertygelse
vara idealistisk

Alla synonymer går att klicka på.