menu dblex
hålla i verksamhet
verb
sysselsätta

Alla synonymer går att klicka på.