menu dblex
hålla i tukt
verb
hålla efter
klämma åt
klämma efter

Alla synonymer går att klicka på.