menu dblex
hålla i jämvikt
verb
avväga
balansera

Alla synonymer går att klicka på.