menu dblex
hålla i gång
verb
uppehålla
upprätthålla
hålla gående

Alla synonymer går att klicka på.