menu dblex
hålla i Herrans tukt och förmaning
verb
hålla efter

Alla synonymer går att klicka på.