menu dblex
hålla gående
verb
hålla något vid liv
hålla vid makt
vidmakthålla
hålla i gång

Alla synonymer går att klicka på.