menu dblex
hålla fest
verb
festa

Alla synonymer går att klicka på.