menu dblex
hålla före
verb
anse
tycka
mena
hålla för
finna
tro

Alla synonymer går att klicka på.