menu dblex
hålla för
verb
anse
tycka
hålla före
betrakta som
räkna
finna
tro
hålla för troligt

Alla synonymer går att klicka på.