menu dblex
hålla ett anförande
verb
yttra sig

Alla synonymer går att klicka på.