menu dblex
hålla ett öga på
verb
övervaka
iakttaga
se efter
passa
bevaka
speja
akta på

Alla synonymer går att klicka på.