menu dblex
härvidlag
adverb
härutinnan
här
härvid
i detta fall

Alla synonymer går att klicka på.