menu dblex
härvid
adverb
härvidlag
härigenom
härmed

Alla synonymer går att klicka på.