menu dblex
härröra från
verb
uppstå
härstamma
uppkomma
följa
emanera

Alla synonymer går att klicka på.