menu dblex
härnad
substantiv
strid
krigståg
kamp
örlig
krig
fält
härtåg
I uttryck
draga i härnad

Alla synonymer går att klicka på.