menu dblex
härdande
adjektiv
ansträngande
hård
strapatsrik
stärkande
sträng
spartansk

Alla synonymer går att klicka på.