menu dblex
häradsrätt
substantiv
domstol
tingsrätt

Alla synonymer går att klicka på.