menu dblex
hänvisa till
verb
åberopa
citera
ange
anföra
referera till
referera
tyda på
visa

Alla synonymer går att klicka på.