menu dblex
hänvändelse
substantiv
uppmaning
förslag
anmodan
vädjan
inlaga
förfrågan
konsultation

Alla synonymer går att klicka på.