menu dblex
häntyda på
verb
peka på
åsyfta
syfta på
tyda på
syfta
antyda
hänsyfta

Alla synonymer går att klicka på.