menu dblex
hänsynslös exploatering
substantiv
rovdrift

Alla synonymer går att klicka på.